Lokasi Pengoenjoeng Blog

Senin, 01 Juni 2009

KAWRUH BEGJA..., Mungkret

Mungkret

La tiyang ingkang murugaken susah punika karep boten kalampahan, karep boten kalampahan punika susah, inggih punika raosing manah boten sakeca, gela, cuwa, kagol, muring, wirang, sakit, risi. Mangka karep punika yen boten kalampahan, mesthi lajeng mungkret, lajeng mlorot, tegesipun ingkang dipun karepaken lajeng suda, inggih lajeng kalampahan, la bingah, mila susah punika boten saged ajeg. Mangke yen mungkret punika boten kalampahan, inggih lajeng mungkret malih. Ungkreting karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi saged kalampahan, tegesipun ingkang dipun karepaken apa anane, sa anane, la inggih lajeng kalampahan, la bingah, mila susah punika boten saged ajeg.

Contonipun yen karep boten kalampahan punika mesthi mungkret. Upami tiyang luwe, kapengin neda, inggih mesthi milih lawuh ingkang eca-ecanan, mawi ulam, mawi tigan, punapa punika. Mangke yen boten kalampahan, inggih mesthi mungkret, nedha sekul sarem mawon inggih sampun bingah.

Mangke yen pados sekul sarem mawon boten kalampahan, inggih mesthi mungkret malih. Namung mbedhol-mbedhol tela dipun kropok kemawon inggih sampun bingah. Mangke yen namung mbedhol-mbedhol tela dipun kropok kemawon boten kalampahan, inggih mesthi mungkret malih, namung dipun glontor toya mawon ilatipun inggih sampun anyep.

Kados makaten ungkreting karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi saged kalampahan. La inggih lajeng kalampahan, la bingah. Mila susah punika boten saged ajeg.

Contonipun ingkang langkung terang malih, yen karep boten kalampahan punika mesthi mungkret. Upami tiyang kapengin gadhah bojo. Yen tiyang jaler kapengin gadhah bojo punika mesthi milih jing ayu, jing prawan, jing sugih, jing priyayi, jing wasis, jing bekti laki, jing prakati, jing gemati, inggih sakathahing jing, jing, jing punapa punika.

Mangke yen boten kalampahan, inggih boten cilaka boten punapa, inggih namung susah sakedhap, mangke inggih lajeng bingah malih, jalaran mesthi lajeng mungkret, gadhah raos: "Ya, sanajan ora jing anu, jing anu, jing anu kae, ning nek ayu." Mangke yen pados ayu boten kalampahan, inggih mesthi mungkret malih: "Ya sanajan ora ayu kae, ning nek prawan." Mangke yen boten kalampahan, inggih mesthi mungkret malih: "Ya sanajan randha kae, ning nek durung anak-anak."

Mangke yen boten kalampahan, inggih mesthi mungkret malih: "Ya sanajan anake wis rendhel kae, ning nek wutuh." Mangke yen boten kalampahan, inggih mungkret malih: "Ya sanajan cacat-cacat kae, ning nek uwong." La yen namung pados bojo pathok tiyang mawon, rak inggih mesthi kalampahan, la inggih lajeng kalampahan, la bingah.

Mila tiyang ingkang cacat-cacat punika, jaler estri inggih sami gadhah bojo, jalaran kapethuk sami ungkret-ungkretan. Kados makaten ungkreting karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi saged kalampahan, la inggih lajeng kalampahan, la bingah, mila susah punika boten saged ajeg. Dados sampun tetela yen bingah lan susah punika boten saged ajeg.

Jalaran ingkang murugaken bingah punika karep kalampahan. Mangka karep punika yen kalampahan, bingah, mesthi lajeng mulur. Uluring karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi boten saged kalampahan, la inggih lajeng boten kalampahan, la susah.

Ingkang murugaken susah punika karep boten kalampahan. Mangka karep punika yen boten kalampahan, susah, mesthi lajeng mungkret. Ungkreting karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi saged kalampahan, la inggih lajeng kalampahan, la bingah.

Mangke, yen mungkret kalampahan, bingah, lajeng mulur. Yen mulur, boten kalampahan, susah, lajeng mungkret. Mungkret, kalampahan, bingah, lajeng mulur malih. Mulur, boten kalampahan, susah, lajeng mungkret malih.

Dados, karep punika wategipun, gek mulur, gek mungkret, gek mulur, gek mungkret. Inggih punika ingkang murugaken dhateng raosing gesang, awit alit dumugi sepuh, mesthi gek bungah, gek susah, gek bungah, gek susah.

(Bersambung)
Oleh: Ki Ageng Suryomentaram

Tidak ada komentar:

Posting Komentar